We ondersteunen alle betrokken partijen in het hulpverleningstraject

Onze kerntaken bestaan uit een helpdesk,  individuele  ondersteuningstrajecten,  groepswerk op maat en een open vormingsaanbod

Helpdesk

Hulpverleners kunnen bij de helpdesk van dOT terecht voor informatie, doorverwijzing of éénmalig advies mbt diversiteitsgevoelig hulpverlenen en thema’s die daaraan linken.

Ook een casus voorleggen is mogelijk. We gaan samen op zoek naar (alternatieve) manieren om de situatie te benaderen en bespreken de verdere stappen die de hulpverlener kan zetten in de begeleiding.

Je neemt bij voorkeur contact op met de helpdesk van jouw regio, omdat dOT regionaal heel wat kennis van de lokale sociale kaart in huis heeft. De contactgegevens per regio vind je hier.

Individuele ondersteuningstrajecten

Hulpverleners kunnen bij dOT terecht voor een individueel ondersteuningstraject.

Ondersteuningstrajecten zijn op maat en kunnen dus verschillende vormen aannemen. We stippelen het traject samen uit op basis van de vragen en noden van de hulpverlener.

Het kan een traject achter de schermen zijn, waarbij dOT coachend te werk gaat ten aanzien van de hulpverlener. Het kan een traject zijn waarbij dOT actief betrokken is bij gesprekken met de jongere en zijn context, of bij netwerkoverleg. Of een combinatie van beiden.

We nemen het hulpverleningstraject nooit uit handen van de hulpverlener. We ondersteunen.

Om je aan te melden voor een individueel ondersteuningstraject neem je contact op met het dOT-team van jouw regio of je vult het online aanmeldingsformulier in.

Groepswerk op maat

Ook teams en organisaties kunnen bij dOT terecht voor ondersteuning in het diversiteitsgevoelig werken. We werken op maat en de ondersteuning kan dus verschillende vormen aannemen. Zowel het begeleiden van intervisie als het aanbieden van vorming/coaching op maat zijn mogelijk.

Een greep uit de thema’s waarvoor je bij ons terecht kan: basisvorming ‘diversiteitsgevoelig hulpverlenen’, kruispuntdenken,  migratie en verlies, gezinshereniging,  identiteitsbeleving bij jongeren met migratieachtergrond, de impact van racisme, opgroeien en opvoeden in een gepolariseerde wereld,…

Om af te stemmen wat dOT voor jullie kan betekenen, neem je best contact op met het team van jouw regio. De contactgegevens per regio vind je hier